นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

www.reproduction-online.org เปิดให้ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมภายในเว็บไซต์และใช้งานในเว็บไซต์ได้ตามต้องการ และยังสามารถเข้ามาค้นหาเกมหรือการให้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นใหม่ ๆ กิจกรรมการแจกรางวัล การอัพเดตข่าวสาร รวมถึงการค้นหาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราได้โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องแจ้งข้อมูลใด ๆ หรือข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เว็บไซต์ของเรา แต่หากผู้ใช้ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับ www.reproduction-online.org จะทำให้สามารถใช้บริการในส่วนของสมาชิกได้ และยังทำให้ผู้เล่นได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของเราที่สมาชิกสามารถรับรู้ได้เท่านั้นอีกด้วย

         และทางเว็บไซต์ของเรามีการเก็บบันทึกและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้อีกด้วย ทั้งข้อมูล วัน เวลาที่เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ การค้นหาการให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง และยังพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอีกด้วย และยังทำการจรวจสอบพฤติกรรมการทำธุรกรรมในเว็บไซต์ของเราอีกด้วย ทั้งนี้จะใช้กระบวนการรักษาความปลอดภัยด้วย Cookie เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการใช้งานข้อมูลที่ได้มาจากดังต่อไปนี้อีกด้วย   

 1. สิทธิ์ในการใช้งาน

         www.reproduction-online.org ได้อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลแต่ไม่ใช่นำข้อมูลไปกระทำผิดต่อกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้การอนุญาตให้ดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์ของเราไม่สามารถกระทำการเหล่านี้ได้

 1. การดัดแปลเนื้อหาหรือทำการคัดลอกเนื้อหาของเราไปใช้ทำการอื่น
  1. นำเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของเราไปใช้ในการค้าขายเพื่อสร้างรายได้หรือนำไปเผยแพร่ในเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะ
  1. การกระทำลบลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ทั้งหมดภายในเว็บไซต์ของเรา
  1. การถอดรหัสหรือการกระทำต่อระบบซอฟต์แวร์ภายในเว็บไซต์ของเราให้เกิดความเสียหาย 
  1. การนำเนื้อหาของเราส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
 2. การใช้งานข้อมูลที่ได้มา

           www.reproduction-online.org จะใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากผู้เข้าใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลนั้น ๆ มาปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้

 • เว็บไซต์ของเรามีการประมวลผลการเดิมพันและการใช้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์
  • การให้บริการและการดูแลการใช้งานของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
  • การปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศอย่างถูกต้อง และการควบคุมการให้บริการผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
  • การสร้างบัญชีให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นการมอบโบนัสต้อนรับและโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
  • การตรวจสอบความมั่นคงของบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ
  • การวิเคราะห์การเข้ามาใช้บริการของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการประเมินการทำการตลาดของเว็บไซต์เรา
  • การให้ข้อมูลผู้ใช้งานที่ได้ทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น การอัพเดตข่าวสาร โปรโมชั่น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โฆษณา และกิจกรรมการแจกของรางวัลในวันพิเศษ
  • การศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อทำการวิเคราะห์และเพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายในประเทศ
 • การสงวนข้อมูลส่วนบุคคลและการรวบรวมข้อมูล

           สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ของเรานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อการดำเนินการในเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้องการกฎหมาย และไม่นำไปกระทำการอื่นแต่อย่างใด เช่น การเสนอบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน การเสนอโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อนำไปใช้ออกแบบการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นและปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และ www.reproduction-online.org มีการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี ผู้ใช้งานมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ที่ไหนอย่างแน่นอน

         การมีนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรานั้น เพื่อเป็นการอธิบายให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลที่ท่านได้มอบให้กับเว็บไซต์ของเรามีความยินยอมให้ทางเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน แต่สำหรับท่านเที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางเว็บไซต์ของเรานั้น ท่านสามารถแจ้งกับระบบการให้บริการในเว็บไซต์ของเราได้ทันที แต่ท่านจะไม่สามารถเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ของเราได้

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

           www.reproduction-online.org เป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ผู้เข้ามาใช้บริการได้มอบอำนาจให้กับเว็บไซต์ของเรา และไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรานั้นจะเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น อย่างเช่นในกรณีที่ทางเว็บไซต์ของเราได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อคำสั่งศาลหรือตามหมายศาลที่ได้รับ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับผู้ที่มีอำนาจของทางรัฐ

 • เว็บไซต์ของเราจัดสรรแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับใคร

           สำหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่มอบให้ต่อ www.reproduction-online.org จะถูกนำไปแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลให้กับองค์กรหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น โดยทางเว็บไซต์ของเราจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ร้องขอและยินยอมให้ทางเราสามารถดำเนินการได้เท่านั้น

 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

         www.reproduction-online.org มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการจัดเก็บ หรือผู้ใช้งานไม่ได้เป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเราแล้วเท่านั้น ซึ่งทางเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเอาไว้เป็นอย่างดี โดยจะจัดเก็บข้อมูลระหว่างที่ผู้ใช้ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของเรา และจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นเท่านั้น และในส่วนของข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลการยินยอมข้อตกลงต่าง ๆ ผู้ใช้งานมั่นใจได้เลยว่าเว็บไซต์ของเราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องแน่นอน และข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านได้ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้

 • ข้อมูลของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารจะเก็บรวบรวมไว้สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น
  • ทางเว็บไซต์ของเราไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อข้อมูลของท่านไปให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยจะเก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้เป็นความลับ
  • ทางเราจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารของผู้ใช้ เพื่อเป็นหลักฐานในการฝากเงินภายในเว็บไซต์ของเรา 
 • การปกป้องข้อมูลของคุณในเว็บไซต์

           www.reproduction-online.org เป็นเว็บไซต์ที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเป็นความลัย โดยทำการปกป้องภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งเว็บไซต์ของเราได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลของท่าน โดยเป็นเทคโนโลยีระดับเดียวกับสถาบันทางการเงิน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและปกปิดการเข้าถึงเว็บไซต์จากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์ของเราได้อย่างมั่นใจและมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย และทีมงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ผ่านการฝีกฝนและถูกอบรมมาเป็นอย่างดี ไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปดัดแปลงหรือใช้ในการที่ผิดอย่างแน่นอน และทีมงานของเราปฏิบัติหน้าที่ตามกฎอย่างเข้มงวด

 • การป้องกันข้อมูลอย่างละเอียดอ่อน

           ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างนั้นมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ทาง www.reproduction-online.org จึงได้ทำจัดเก็บข้อมูลของท่านโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อทำการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้บริการนั้นมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานและไม่ถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด ๆ อย่างแน่นอน

 • การชดใช้ค่าเสียหาย

         ผู้ที่เข้ามาใช้บริการใน www.reproduction-online.org จะต้องตกลงค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของตัวผู้ใช้งานเองหรือจากบุคคลที่ 3 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัว การดัดแปลงเนื้อหา เป็นต้น พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดด้วยตัวเองเท่านั้น และยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมกับเว็บไซต์ของเราและผู้ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของเรา อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนผู้ให้บริการ และไม่สามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมทนายความได้อีกด้วย

หน้าแรก
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา